Thursday, December 15, 2011

GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN


HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN .
A. PENDAHULUAN
1. PERLUASAN WILAYAH ISLAM.
Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq, Syria dan Mesir. Ini mempengaruhi corak masyarakat.
2. KOMPOSISI MASYARAKAT.
Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab, Orang Arab termasuk golongan Muhajirin, Ansar dan Ahl – al – Ayyam. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti.
3. LATARBELAKANG MASYARAKAT.
Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing.
4. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN.
B. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut )
1. ORANG ARAB.
· Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan.
· Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam.
· Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya:
a. Khalifah Abu Bakar :
Khalid Al- Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah.
b. Khalifah Umar al – Khattab.
Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib, Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura.
c. Uthman bin Affan :
Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor.
2. GOLONGAN AR – RIDDAH.
· Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq.
· Mereka terdiri daripada tiga golongan, iaitu :
a. Golongan Yang Enggan membayar zakat.
Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain, Yamamah dan Hirah. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah.
b. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya.
Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. Mereka mendakwa menerima wahyu. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40, 000 orang yang berpusat di Yamamah.
c. Golongan Murtad.
Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah.
Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam.
3. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM.
· Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al- Khattab. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq, Syria dan Mesir. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad.
· Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran.
· Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar, Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi.
4. GOLONGAN AL – QURRA.
· Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad.
· Di zaman Khalifah Uthman, sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman.
· Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin.
5. GOLONGAN KHAWARIJ.
· Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim.
· Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali, Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah.
6. GOLONGAN BERKECUALI.
· Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. Mereka tinggal di Hijjaz.
7. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM )
· Golongan Mawali.
Terdiri daripada orang bukan Arab, iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah.
8. ORANG BUKAN ISLAM.
· Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi, Qibti, Parsi. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab.
· Mereka menganuti agama Kristian, Yahudi dan Majusi.
· Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah.
C. KESIMPULAN
Apa – apa sahaja yang berkaitan.

1 comments:

Anonymous said...

nota ni memang terbaek! harap dapat slalu update nota2 yang baru~~ :)