Thursday, December 15, 2011

PANDUAN MEMBUAT PENGENALAN


1.    HURAIKAN PENCAPAIAN TEKNOLOGI DALAM PERADABAN NEOLITIK DENGAN MEMBERI CONTOH-CONTOH YANG SESUAI.

SOALAN MENGENAI TAJUK : Masyarakat Pra Sejarah
KEHENDAK SOALAN: Pencapaian teknologi dalam masyarakat Neolitik

-       Apa dia pra sejarah
-       Latar belakang masyarakat Neolitik
-       Maksud teknologi
-        
2.    BINCANGKAN KEPENTINGAN REVOLUSI PERTANIAN PADA ZAMAN NEOLITIK
SOALAN MENGENAI TAJUK: Masyarakat Pra sejarah
KEHENDAK SOALAN: Kepentingan revolusi pertanian di zaman Neolitik
CADANGAN PENGENALAN
-       Apa dia pra sejarah
-       Latar belakang masyarakat Neolitik
-       Maklumat mengenai revolusi

3.    BINCANGKAN FAKTOR-FAKTOR UTAMA YANG MEWUJUDKAN TAMADUN –TAMADUN AWAL SEPERTI MESIR,MESOPOTAMIA,MOHENJO-DARO DAN CHINA.
SOALAN MENGENAI TAJUK: Tamadun Awal
KEHENDAK SOALAN: Faktor yang mewujukan tamadun awal
CADANGAN PENGENALAN
-       Maksud tamadun
-       Latar belakang tamdun Mesir,Mesopotamia, Mohenjo- daro
-       Huraian ringkas mengenai cara hidup masyarakat sebelum kemunculan tamadun.
4.    DENGAN MERUJUK KEPADA SISTEM PEMERINTAHAN EMPAYAR INDIA,CHINA DAN ROM,BINCANGKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH UNTUK MENGEKALKAN EMPAYAR TERSEBUT.                              SOALAN MENGENAI TAJUK : Empayar
KEHENDAK SOALAN: Langkah mengukuhkan empayar
CADANGAN PENGENALAN;
-       Maksud Empayar
-       Latar belakang empayar India,Rom dan China

5.    BINCANGKAN CIRI-CIRI KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD s.a.w  DALAM BIDANG KETENTERAAN.
SOALAN MENGENAI TAJUK : Tokoh
KEHENDAK SOALAN : Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w dalam ketenteraan
CADANGAN PENGENALAN;
-       Latar belakang Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang ketenteraan
-       Konsep jihad dalam Islam.
6.    NILAIKAN SUMBANGAN MARCO POLO DAN IBN BATUTAH KEPADA PERKEMBANGAN TAMADUN MANUSIA
SOALAN MENGENAI  TAJUK : Tokoh
KEHENDAK SOALAN: Menilai sumbangan Marco Polo dan Ibn Batutah.
CADANGAN PENGENALAN
-       Latar belakang Marco Polo dan IBN Batutah
-       Pengembaraan Marco Polo dan Ibn Batutah secara ringkas

7.    PEPERANGAN SALIB TELAH BANYAK MENINGGALKAN KESAN POSITIF DAN NEGETIF TERHADAP MASYARAKAT KRISTIAN DI EROPAH DAN MASYARAKAT ISLAM DI ASIA BARAT. BINCANGKAN KESAN-KESAN PEPERANGAN ITU TERHADAP KEDUA-DUA MASYARAKAT TERSEBUT.
SOALAN MENGENAI TAJUK : Peristiwa Perang Salib.
KEHENDAK SOALAN: Kesan peperangan Salib.
CADANGAN PENGENALAN;
-       Latar belakang perang salib ( bila,dimana,antara siapa dengan siapa,kenapa dinamakan perang Salib, nama pemimpin ,dll)

8.    JELASKAN SEBAB DAN KESAN PERANG UHUD KEPADA TENTERA ISLAM DAN MUSYRIKIN MEKAH.
SOALAN MENGENAI TAJUK: Peristiwa Perang Uhud
KEHENDAK SOALAN: Sebab dan kesan perang Uhud
CADANGAN PENGENALAN:
-       Latar belakang perang Uhud
-       Konsep Peperangan dalam Islam
-       Lain-lain yang berkaitan

1 comments:

Anonymous said...

Thank